Siostro Faustyno, wybranko nieba

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Siostro Faustyno, wybranko nieba, przyjdź do nas z Bożym orędziem. Naucz, że tylko zaufać trzeba, by w ręku Pana stać się narzędziem.

2. Miłością swoją ukaż nam drogę do Pana, który nas czeka, co woła czule: Ja wam pomogę, Ja Bóg, lecz pragnę serca człowieka.

3. Prowadź nas, Siostro, w podniebne loty, wskaż drogę pięknej miłości, naucz pleść wieniec z cierpień i cnoty, rozpalaj płomień wielkiej ufności.

4. Siostro Faustyno, Ty dziś już w niebie, módl się za nami do Boga, o, Siostro nasza, prosimy Ciebie, bo znasz jak trudną jest życia droga.

5. Siostro Faustyno, Ty dziś już w niebie, módl się za nami do Pana. Wybranko nieba, prosimy Ciebie, bo Ty od Boga jesteś nam dana.