Korneliusza i Cypriana hymnem sławmy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Korneliusza i Cypriana, hymnem sławmy dziś z radością zwycięstwo Bożych wyznawców nad lękiem, bólem i śmiercią.

2.  Jak Chrystus hańbą okryci, samotni wobec cierpienia, odważnie znieśli męczeństwo, bo uwierzyli miłości.

3.  Odchodząc z ziemi w udręce, wyznali mężnie przed światem, że Bóg jest dobrem najwyższym i On im życie przywróci.

4.  A teraz patrzą w oblicze swojego Mistrza i Zbawcy, gdyż On im bramę otworzył Królestwa wiecznej światłości.

5.  Niech męka sług Ewangelii umocni wiarę Kościoła, a nam wyjedna obmycie w ożywczej Krwi Barankowej.

6.  Wielbimy Ciebie, Wszechmocny, za świadków Twojej wielkości; majestat, cześć i podzięka niech będzie Trójcy Najświętszej.