O dziewico pełna darów

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. O, dziewico pełna darów, Hildegardo bądź nam matką, pieśnią swoją pochwal Stwórcę czystym dźwiękiem i modlitwą.

2. O, widząca światło jasne, wspaniałością zachwyć ludzi, niech Twa święta medycyna grzech zniweczy, da nam pokój.

3. O, zastępy świętych duchów, co przed Panem straż trzymacie, złączcie z nami głosy wasze, z Hildegardą hymny grajcie.

4. O, doktorze, święta panno teologii, ucz nas życia, by pokorą i miłością wrócić łaskę utraconą.

5. O, natchniona cytro Ducha, porusz struny, radość duszy, córo Renu, kwiecie rajski, Hildegardo śpiewaj z nami.

6. O, niewiasto dziesięcino, poświęcona Bogu chętnie, egzorcystko, kaznodziejko, słowa Księgi nam objaśnij.

7. O. przesławna Hildegardo, niech Twa mądrość sławi Trójcę Ojca, Syna z Duchem Świętym i wspaniale brzmi na wieki.