Wiara mocniejsza jest niż panowanie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Wiara mocniejsza jest niż panowanie, wszystko dla Boga, niewola, wygnanie. Zawsze zwycięży miłość w cierpliwości, aż do wolności, aż do świętości. Opatrzność Boża dała trudnej Polsce, pasterza zgody, bohatera wiary, Boskich i ludzkich, świętych praw obrońcę, człowieka, co miał wielkie polskie serce.

2. Ojcze zesłanych, opiekunie sierot, szczęsny dla wszystkich, tu już jesteś święty; A my wciąż biedni, niewolą zranieni, żyć jako wolni jeszcze nie umiemy.

3. Z nieba spójrz na nas, Ojcze pojednania, na polskie wioski, miasta i Warszawę, spraw, aby Polska za sióstr twych przyczyną, stała się zgodną i szczęsną rodziną

4. Pasterzu wierny, my przez Twe zesłanie, jesteśmy wolni, więc niechaj w Ojczyźnie, zakwitnie chwała Boga, cześć Maryi, ziomkowie Twoi niech będą szczęśliwi.