Święty ojcze Augustynie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Święty Ojcze Augustynie, modły nasze przyjąć racz. Przez nie grzechów odpuszczenie niech nam Stwórca raczy dać. Rządź i strzeż owczarnię całą, tyś biskupów wielką chwałą.

2.  Ciebie, biednych miłośniku, wychwalają wszyscy wraz; Tobie, prawdy przewodniku, cześć składamy w każdy czas. Pismo święte gdy wykładasz, całym naszym sercem władasz.

3.  To, co było dla nas mgliste, jasną czynisz jego treść. Zbawcy słowa wiekuiste pragniesz nam na pokarm nieść. Psalmów sens podając wierny, dajesz napój nieśmiertelny.

4.  Ty Regułę piszesz braciom swym zakonnym jako wzór; Ten, co ją wypełnia pracą, do niebiańskich kroczy gór. I za Twoim przewodnictwem Bożym cieszy się dziedzictwem.

5.  Niech Królowi królów będzie cześć, zbawienie, chwała wraz; Trójcy Świętej zawsze, wszędzie hołd i sława w każdy czas. Daj, nam Boże, przy Twym tronie życie wieczne w świętych gronie.