Twój dom, Maryjo

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Twój dom, Maryjo, na górze się wznosi, aby napełniać cały kraj światłością. I być dla niego przez losu koleje wciąż jaśniejącym znakiem Bożej łaski.

2.  Nad naszą ziemią, zbyt często pokrytą chmurą cierpienia, wojen i niemocy. Twój dom, Królowo, jak okręt zwycięski płynie z odsieczą wzywającym Ciebie.

3.  Do Twego domu z modlitwą i pieśnią idą pielgrzymi niosąc swoje serca. By je położyć przed Twym Wizerunkiem, Ty zaś w nich zapal wiarę i wytrwałość.

4.  Niech Twoje oczy, uważne i słodkie, spojrzą z miłością na strudzonych ludzi. I wskaż na Tego, którego piastujesz, aby przez Matkę wychwalali Syna.

5.  Błogosław, Pani, najmilszej Ojczyźnie, która Cię sławi w dzień tak uroczysty: Niech Jasna Góra, promienna i mocna, drogę wskazuje szukającym Boga.

6.  Niech będzie chwała i cześć nieskończona Ojcu, Synowi i Duchowi Prawdy; Pokorne hołdy składajmy Maryi, której królestwo słońce już oświeca.