Jak gwiazda poranna jaśnieje

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Jak gwiazda poranna jaśnieje wspomnienie Stefana świętego, któregoś uczynił, o Chryste, filarem Twojego Kościoła.

2. Gdy poszedł za Tobą z radością i wszystko opuścił dla Ciebie, nazwałeś Go nowym imieniem, wyrytym na białym kamyku.

3. Odziałeś Go szatą zbawienia, za wierność pierwotnej miłości, i dałeś spożywać owoce rosnące na drzewie żywota.

4. W Stefanie wskazałeś nam drogę, wiodącą do Twego królestwa, i grzesznych natchnąłeś nadzieją, że Ty się zmiłujesz nad nami.

5. Z pokorą wielbimy Cię, Panie, bo sam jesteś pełnią świętości, i z Ojcem i Duchem królujesz na tronie swej chwały odwiecznej.