Matko, coś miłości zdrojem

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Matko, coś miłości zdrojem, przejmij mnie cierpieniem swoim, abym boleć z Tobą mógł.

2.  Niechaj serce moje pała, by radością mą się stała Miłość, którą Chrystus Bóg.

3.  Matko święta, srogie rany, które zniósł Ukrzyżowany, wyryj mocno w duszy mej.

4.  Mękę Syna zrodzonego, co dla dobra cierpiał mego, ze mną się podzielić chciej.

5.  Pragnę płakać w Twym pobliżu, cierpiąc z Tym, co zmarł na krzyżu, po mojego życia kres.

6.  Chcę pod krzyżem stać przy Tobie, z Tobą łączyć się w żałobie i wylewać zdroje łez.

7.  Kiedy umrze moje ciało, obleczona wieczną chwałą dusza niech osiągnie raj.