Jezu, Ty jesteś najwyższym Kapłanem

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Jezu, Ty jesteś najwyższym Kapłanem, i Pośrednikiem jedynym u Ojca; Słusznie Cię wielbi lud którego modły, wspierasz w niebiosach.

2. Ty w łonie Panny z Ducha się począłeś, dziecięcą dłonią dzierżysz losy świata. Rodzisz się dla nas godzien być jedyną ofiarą chwały.

3. Ciebie sam Ojciec, pełen majestatu, świętej radości olejem namaścił; Byś jako Kapłan cześć najwyższą Jemu zawsze oddawał.

4. Ciało śmiertelne przyoblekłeś Boże, Krwią swą obmyłeś nas i ozdobiłeś, składając okup należny za naszą śmiertelną winę.

5. Na drzewie krzyża, Chryste wywyższony, wszystkich przygarniasz, umacniasz miłością. Tobie i Ojcu wraz z Pocieszycielem, wieczysta chwała.