O Zbawicielu, o Jezu drogi

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. O Zbawicielu, o Jezu nasz drogi, do Ciebie w nędzy wzdycha lud ubogi. Cudowny Boże w swoim Przemienieniu, bądź nam pociechą w każdym utrapieniu.

2. Jaśniejesz cudny, jak słońce na niebie, dobrze ci wiedzą, co w każdej potrzebie doznają łaski swego Salwatora; z chorób powstają nie znając doktora.

3. Niejeden grzesznik śmierć widząc oczami, przy Zbawicielu, gdy zalał się łzami, jużci się smutek przemienił w wesele; głoszą podobnych dokumentów wiele.

4. Dlatego wszyscy do nóg Twych padamy, przy nich w głębokiej pokorze błagamy; Obroń nas w życia gwałtownej potrzebie, bądź Zbawicielem, na ziemi i w niebie.