O Boże, Ty mnie nie opuszczaj

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

Ref. O Boże Ty mnie nie opuszczaj, bo tyle goryczy i złości. Już więcej upadków i krzyży, nie zniosę bez Twojej miłości.

1. O Boże, Ty moja nadziejo, bez Ciebie tak trudno jest żyć. Bez Ciebie jest smutny codzienny mój uśmiech, bez Ciebie tak łatwo o grzech.

Ref. O Boże Ty mnie nie opuszczaj, bo tyle goryczy i złości. Już więcej upadków i krzyży, nie zniosę bez Twojej miłości.

2. Gdy kiedyś wypadnie mi stanąć, przed Twym pogodnym obliczem. O pozwól mi wtedy nie stracić nadziei, że dobro też mi policzysz.

Ref. O Boże Ty mnie nie opuszczaj, bo tyle goryczy i złości. Już więcej upadków i krzyży, nie zniosę bez Twojej miłości.