Jutrzenko wschodząca przed słońcem

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Jutrzenko wschodząca przed słońcem, Domie złoty, Arko Przymierza. Różo łaską zroszona i Bramo szczęśliwej wieczności.
Módl się za nami, Módl się za nami.

2. Schronienie zbłąkanych wśród nocy, I strapionych tkliwa Pociecho. Porcie, naszym po ko jem, przyczyno człowieczej radości.
Módl się za nami, Módl się za nami.

3. Dziewico światłością odziana, Pani, która Boga zrodziłaś. Nieskalana w Poczęciu, Królowo aniołów i ludzi.
Módl się za nami, Módl się za nami.