Tyś moja radości, o Jezu mój

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Tyś moja radości, o Jezu mój! Tyś moja słodkości, o Jezu mój! Cóż nad Cię droższego, cóż nad Cię milszego, o Jezu mój! Cóż nad Cię słodszego, i przyjemniejszego, o Jezu mój!

2. Obym Cię zawsze miał, o Jezu mój! W swym życiu otrzymał, o Jezu mój! Wtenczas ucieszonym i błogosławionym jestem tutaj. Gdy Cię o Jezu mój, gdy Cię o Boże mój mam stroskany.

3. Miłuję Cię, Jezu, miłości ma, miłuję Cię Jezu, ostojo ma, Miłuję, Stwórco mój, że mnie zachowujesz, Ty chronisz mnie. Miłuję Zbawco mój, że się Ty Jezu mój, mnie darujesz.

4. Tyś, Jezu mój słodki, wszystko moje, Tyś Bóg mój i koniec, wszystko moje; Bez Ciebie strapiony, przez Cię ożywiony, o Jezu mój! Bez Ciebie zgładzony, przez Cię nasycony, o Jezu mój.