Maryjo, czysta Dziewico, jasna jutrzenko zbawienia

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Maryjo, czysta Dziewico, jasna jutrzenko zbawienia, Przyczyno naszej radości, Kościół Cię wielbi w pokorze.

2.  Przyjęłaś Boże posłanie, Matką się stałaś Chrystusa, A z Jego ciałem człowieczym Ciało zrodziłaś mistyczne.

3.  Gdy Jezus konał na krzyżu, Aby nas z Ojcem pogodzić, Tyś sama w sercu nosiła Wiarę całego Kościoła.

4.  I byłaś razem z Kościołem, kiedy go Płomień ogarnął, Dla uczniów Mistrza stanowiąc dar Jego Boskiej dobroci.

5.  Maryjo, otocz opieką nas, którzy w ciele Kościoła, Członkami Pana jesteśmy, jedno stanowiąc przez miłość.

6.  Niech będzie chwała na wieki Ojcu, Synowi, Duchowi; A Kościół w blasku poranka niechaj wysławia swą Matkę. Amen.