Gdy jasne słońce już wzeszło

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Gdy jasne słońce już wzeszło, Błagajmy Boga z pokorą, By dzisiaj nasze uczynki od zła uchronił swą łaską.

2. Niech On powściągnie nasz język, Od zgiełku sporów i waśni, Niech nasze oczy osłoni, By nie chłonęły marności.

3. Niech czystość w sercach zamieszka, I nas zachowa od złości, Roztropny umiar w pokarmie, Niech pychę ciała poskromi.

4. Więc zachowajmy niewinność, By sławić Boga z weselem, Gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieu chronna.

5. Wielbijmy Ojca i Syna, I Ducha Dawcę pociechy: Niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu.