Niebo i ziemia wielbią Ciebie, Chryste

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Niebo i ziemia wielbią Ciebie, Chryste, Odkupicielu, najwyższy Kapłanie, Ty składasz Ojcu jako przebłaganie, samego siebie.

2. Jezu pokorny, chętnie się zgodziłeś być wprowadzonym w ciemną trwogę śmierci, by nam, zgubionym, utorować drogę ku bramom nieba.

3. Gdy wypełniłeś proroków wyrocznie, znosząc obrzędy przodków uświęcone, nową miłością ustanawiasz odtąd z niebem przymierze.

4. Dawco łaskawy wzniosłego przymierza, Jedyny Święty, poręko pokoju, sam na ołtarzach siebie Bogu składasz, Pokarmie życia.

5. Na drzewie krzyża, Chryste wywyższony, wszystkich przygarniasz, umacniasz miłością. Tobie i Ojcu wraz z Pocieszycielem, wieczysta chwała.