Bracia, uczcijmy szlachetną Monikę

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Bracia, uczcijmy szlachetną Monikę, święte jej łzy wysławiając hymnami; Przez nie to matka przywiodła do wiary syna swojego.

2. Matko pobożna, jeżeli łzy twoje, troski i smutki tak wiele sprawiły, słusznie więc ciebie dziś pieśnią sławimy jako Patronkę.

3. Tyś jest już w porcie zbawienia wiecznego, wieniec należny za łzy otrzymałaś, ratuj twe dzieci, co płyną wśród morza błędów i fałszu!

4. Trójcy Najświętszej, co jednym jest Bogiem, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, chwała niech będzie, potęga i hołdy teraz i zawsze.