Święta ozdobo Kościoła Bożego

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Święta ozdobo Kościoła Bożego, święty Karolu, Tyś z domu zacnego. Pomnożył sławę, dźwignął wiary życie, naszych Ty świątyń, chwało i zaszczycie.

2. Od dziecka wzgardzasz marnościami świata, ślubujesz Bogu pierwsze swoje lata. Gardzisz zabawą przez swe życie całe, Bogu się tylko poświęcasz na chwałę.

3. Później w pokorze z powrozem na szyi, boso błagając Boga i Maryję. I rzesze ludu wodząc po ulicy, wołałeś "Czyńcie pokutę grzesznicy".

4. Święty Karolu, miły sługo Boga, gdy nas ogarnia plag i kary trwoga; Zwycięzco czarta, pogromco sług jego, racz z utrapienia wyrwać nas ciężkiego.

5. Uproś nam łaskę i błogosławieństwo, w pracy, w przemyśle, w drodze bezpieczeństwo. Od wrogów zasłoń byśmy z Twej opieki Boga wraz z Tobą wielbili na wieki.