Niezłomny prawdy obrońco

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Niezłomny prawdy obrońco, Kościoła cenna ozdobo, Pasterzu dbały o trzodę I święty Boga świętością.

2. Poznałeś zdolność umysłu do prawdy wiecznej zgłębiania, I jasno głosisz swym uczniom, że wiara szuka rozumu.

3. Wyznajesz Bóstwo Chrystusa, lecz brata widzisz w Nim swego, Przylgnąłeś sercem do Pana, znajdując pełnię mądrości.

4. Najświętszej Trójcy cześć, chwałę niech cały wszechświat wyznaje, A ludziom pokój na ziemi i radość Paschy wieczystej.