Wesel się święty Kościele

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Wesel się święty Kościele, Bogaty w wielkie zasługi Świętego Piusa, papieża Z Zakonu Dominikanów.

2. Jego to natchnął Duch Święty, Aby swą troską pasterską Otoczył boską liturgię I nadał jej jednolitość.

3. Pragnąc uchronić od błędów I uformować właściwie, Wydał zbiór prawd wiary świętej I zawarł je w katechizmie.

4. Prowadził życie pobożne, Godne swojego imienia, Wierny Maryi Dziewicy, Cieszył się Jej wstawiennictwem.

5. Boże najlepszy nasz Ojcze, Niech nasze hymny Cię wielbią Za życie świętego Piusa, Papieża, brata naszego.