W sercu ludzkim nie zagaśnie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. W sercu ludzkim nie zagaśnie Boże Słowo Chrystusowe, Które każe kochać ludzi i poświęcić dla nich życie.

2. Jan Boży ten głos usłyszał za najwyższe  przyjął prawo; Życie swoje Chrystusowi  ofiarował w służbie braciom.

3. Zbliżał się do wszystkich chorych jako ojciec miłujący; Swymi czynił ich cierpienia przez swą miłość dla Chrystusa.

4. Cały dawał siebie braciom, spragnionym tro ski, miłości; Chorym ciałom, chorym duszom  dawał wiarę i pociechę.

5. Usłysz nas o święty Janie, naucz nas pokochać braci; Pobłogosław naszą pracę, prowadź ku wiecznej nagrodzie.

6. Wysłuchaj nas, dobry Ojcze, Przez Syna Twe go Jezusa. Wraz z Świętym Duchem miłości  niech   brzmi Wam chwała na wieki.