Stało się to przed laty

Śpiew został oznaczony jako prawdopodobnie nieodpowiedni do użytku podczas liturgii katolickiej (np. jest piosenką). Zalecamy wykorzystanie tego śpiewu w Kościele Katolickim z wielką ostrożnością.
Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Stało się to przed laty, Że jeden człek bogaty w złoto, srebro i szaty.

2. Tylko jadł pił, tańcował, Dzień i noc bankietował, Pychę w sercu swym chował.

3. Jak pan siedział w pokoju, Miał dość potraw napoju, Nie pomniał, że brat w gnoju.

4. Wiedząc, że był w ucisku I leżał tam poblisku, Potraw mu na półmisku