Święci Cyrylu, Metody, coście Słowiańskie narody

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.
Śpiewnik Numer
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego 02_14
Dodatek III do Śpiewnika Kościelnego PIEŚNI DO ŚWIĘTYCH PAŃSKICH. - PIEŚŃ VIII.