Doroto, święta Dziewico

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Doroto, święta Dziewico, Chrystusa oblubienico. Tyś za wiarę Jezusową, dała pod miecz swoją głowę.

2. Przez Twe chwalebne męczeństwo, zjednaj nam Panno zwycięstwo, nad czartem, światem i ciałem, byśmy Boga czcili społem.

3. Byśmy Mu wiernie służyli, po śmierci niebo nabyli. Uproś Oblubieńca swego, aby zbawił z nas każdego.