Wielcy Doktorzy Kościoła

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Wielcy Doktorzy Kościoła, Przed Wami chylimy czoła, Byście wszystkim swą nauką, Zapewnili łaskę Bożą.

2. Święty Bazyli patronie, Pustelniku miej w obronie, Kościół święty i powszechny, Na wiek wieków nieugięty.

3. Święty Grzegorzu z Nazjanzu, Który pełen entuzjazmu, Kapłanem Boga zostajesz, I Bazylego poznajesz.

4. Święci Grzegorzu, Bazyli, Pokłon Wam dajem w tej chwili, Prosząc byście wysłuchali Lud biedny i ukochali.