Już jasna wzeszła jutrzenka

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Już jasna wzeszła Jutrzenka głosząca triumf Chrystusa. Gdy przyszłaś, Mario, do grobu, by ciało Pana namaścić.

2. Z pośpiechem biegłaś, lecz anioł obwieścił świa tu wesele, bo Ten którego szukałaś, zmartwychwstał pełen potęgi.

3. Za Twoją miłość bez granic spotkała Ciebie nagroda, gdy w ogrodnika postaci poznałaś Mistrza swojego.

4. Cierpiałaś z Matką Dziewicą pod krzyżem Od kupiciela, a teraz widzisz Go żywym i głosisz Jego zwycięstwo.

5. Szczęśliwaś Mario z Magdali, coś ukochała Jezusa. Prosimy spraw, niech miłością i nasze serca zapłoną.

6. Pragniemy, Chryste jak Maria najwierniej od dać się Tobie i z Nią na wieki Cię sławić w królestwie Twojej światłości.