Betlejem, miasto szczęśliwe

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Betlejem, miasto szczęśliwe, Gwiazda nad tobą zabłysła, Zwiastując przyjście Mesjasza, Który nas wszystkich odkupi.

2. Betlejem, miasto cierpienia, Łez i rozpaczy matczynej, Bo w tobie dzieci niewinne, Zazdrość królewska zgładziła.

3. Betlejem, nie płacz już więcej, Spojrzyj na chwałę twych synów, Gdyż w białe szaty odziani, Idą w orszaku Baranka.

4. Śpiewajmy hymn uwielbienia, Słowu, co mieszka wśród ludzi, I włada losem człowieka Z Ojcem i Duchem Najświętszym.