Marcinie, równy Apostołom

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Marcinie, równy Apostołom, Dopomóż nam w sławieniu Boga. I Ty, co żyć i umrzeć pragniesz Dla dobra uczniów, wejrzyj na nas.

2. I teraz powtórz dawne czyny, Napełnij światłem przełożonych. Pomnażaj wszędzie cześć Kościoła, Szatańskie oddal omamienia.

3. O Ty, co władzę masz nad piekłem, Tonących w grzechu dobądź z głębi. Jak płaszcz dzieliłeś dla biednego, Tak okryj nas sprawiedliwością.

4. Przypomnij sobie własną chwałę, Przez którą byłeś wyróżniony, I wspomóż teraz miłościwie, Pasterzy poczet znamienity.

5. Jednego Boga w Trójcy Świętej, z Marcinem razem wyznajemy. A On niech taką wiarę zawsze, Przykładem swoim w nas umacnia.