Chrystus z nieba jest posłany

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Chrystus z nieba jest posłany, Jako podwalina. I węgielny kamień gmachu, Bożego Kościoła. Syjon wierząc weń niezłomnie, Przyjął Go z weselem.

2. Całe miasto miłe Panu, Które On uświęca. Pełne hymnów uwielbienia, I pieśni radosnych. Boga w Trójcy Jedynego, Głosi wciąż gorliwie.

3. Wejdź do tej świątyni Boże, Gdy wzywamy Ciebie. W swej dobroci przyjmij hołdy, Pokornej modlitwy. Nieustannie zlewaj na nas, Strumień swojej łaski.

4. Przychodzimy tu ufając, Że wysłuchasz prośby. Wszystkim, czego nam udzielisz, Będziemy się cieszyć. Razem z wybranymi w raju, Który nam otworzysz.

5. Ojca z Synem oraz Duchem, Bogu Najwyższemu, Cześć i chwała niechaj będzie, I teraz, i zawsze. Bo uczynił nas przybytkiem Swojej obecności.