Święty Hubercie, myśliwych patronie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Święty Hubercie, myśliwych patronie, Prosimy Cię dzisiaj, stań w naszej obronie. Wyjednaj nam łaski i broń kiedy trwoga, Strzeż od złych przygód i prowadź do Boga.

2. Twojej opiece dziś się polecamy, Niech się Twojej drogi, codziennie trzymamy. Doprowadź nas w nieba myśliwych ostępy, Wspieraj na ziemi, Hubercie "Darz bór"!