Zacznijcie sławić Jadwigę Księżniczkę

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Zacznijcie sławić Jadwigę Księżniczkę, Świętą Królową, Patronkę, Dziedziczkę. Śląska całego, w niebie osadzoną, Wielkimi łaski Boga obdarzoną.

2. Naśladowniczko Jezusowi wierna, Cicha, pobożna, skromna i pokorna. Przez udzielenie pomocy znędznionym, Osieroconym, w łzach nieutulonym.

3. O święta Pani, gdy już mieszkasz w Niebie, Wstaw się do Boga, my prosimy Ciebie. By się zlitował, wysłuchał wołanie, Wstrzymał wiszące nad nami karanie.

4. Zjednaj nam wszystko, o co Cię prosimy, Niechaj cnotliwie na świecie żyjemy. Spraw, byśmy wiernie tu Bogu służyli, I w Niebie z Tobą wiecznie Go chwalili.