Oto znak zwycięstwa

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Oto znak zwycięstwa błyszczy, Krzyż się wznosi ponad światem. Na nim Jezus wisiał w męce, aby zbawić grzesznych ludzi.

2. Drzewo krzyża bardziej cenne niż Liba nu wszystkie cedry. Bo zrodziło owoc życia, zamiast śmierci z drzewa raju.

3. Chryste, Królu miłosierny, Racz obronić nas od złego, I umocnić w Twojej służbie, Świętym znakiem odkupienia.

4. On wskazuje drogę wiernym, Którzy Cię szukają Panie. On przynosi dar pociechy, Gdy cierpienie nas przytłacza.