Łagodny mnichu i czujny pasterzu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Łagodny mnichu i czujny pasterzu, Grzegorzu przybądź do nas Twoich braci. By razem z nami wysławiać pokornie Majestat Boga.

2. Kochałeś życie, ukryte przed światem, Lecz Pan Cię wyniósł i obdarzył władzą. Byś pasł owczarnię, roztropnie i mądrze, Na całej ziemi.

3. Wśród zgliszcz i ruin, dawnego porządku, głosiłeś pokój, zgodę, przebaczenie. I przygarnąłeś do serca Kościoła, Zbłąkane ludy.

4. Na zawsze wierny nauce Chrystusa, Spisałeś w księgach słowa pełne prawdy. A w nasze usta włożyłeś melodie Mieszkańców nieba.

5. Najświętszej Trójcy, niech będzie podzięka, Za wielkość sługi, wszystkich sług Jezusa. Niech Jego światło prowadzi nas pewnie, Do bram wieczności.