Radosnym hymnem sławimy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Radosnym hymnem sławimy, Świętego Jaccka wspomnienie. I wsparci Jego opieką, Składamy hołd Wszechmocnemu.

2. Dominik, wódz, prawodawca, Przyłączył Go do wspólnoty. A wtedy Jacek ukazał, Jak umie być apostołem.

3. Odważnie poszedł śladami, Swojego nauczyciela. Pogardził światem i wybrał, Zwycięstwo prawdy nad kłamstwem.