Słońca promienie jak szatą Cię stroją

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Słońca promienie jak szatą Cię stroją, Głowę Twą wieńczy światło gwiazd dwunastu, Księżyc swe blaski pod stopy Twe ściele, Panno przeczysta!

2. Śmierć zwyciężyłaś i grzech i Otchłanie, Troszczysz się o nas siedząc przy Twym Synu, Ciebie wyznaje potężną Królową, Niebo i ziemia.

3. Otocz opieką wyznawców Chrystusa, Bożej owczarni przywróć zbuntowanych, Tych, którzy trwają w śmiertelnych ciemnościach, Wezwij do światła.