Święty Wawrzyńcze, cierpiałeś dla Boga

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Święty Wawrzyńcze, cierpiałeś dla Boga straszliwą mękę na kracie ognistej; Żar spalił ciało, lecz dusza wróciła do swego Stwórcy, już pełna pokoju.

2. Mężny Diakonie, widziałeś w ubogich samego Pana, gdyż On tak nauczał. Przeto rozdałeś zasoby Kościoła, by miłosierdziem ogarnąć nędzarzy.

3. Dziś jesteś wolny od troski wszelakiej, podobny ziarnu, co w ziemię upadło, aby zmartwychwstać w stokrotnym owocu i stać się chlebem karmiących zgłodniałych.

4. Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu niech będą dzięki za przykład Twej wiary; Ty nam dopomóż oczyścić się w ogniu, którego płomień goreje miłością.