Raduj się, Matko Kościele

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Raduj się Matko Kościele, Wesołe głoś przypomnienie, Że radość młodości nowej, Dźwigasz pod niebios sklepienie.

2. Dominikanów Zakonu, Ojciec i Pasterz Dominik, Po krańce świata jaśniejąc, Zamieszkał w niebios świątyni.

3. Z więzienia ciała wyszedłszy, Zdobył zaszczyty niebieskie, A w zamian za pas ubóstwa, Otrzymał suknie królewskie.