Na Świętej Górze niech biją dzwony

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

Ref. Na Świętej Górze niech ją dzwony, niech spojrzy na nas błogosławiony; Niech knie Kościół, służebne córy; Bóg na nas patrzy z niebieskiej góry.

1. Ojcze Edmundzie, człowieku Boży, wielki prostotą, bogaty sercem; Bóg Cię wywyższył chwałą ołtarzy, boś pierwszym chlebem sieroty darzył.

2.  Synu tej ziemi, Wielkiej i Polskiej, otwórz ochronki dla smutnych dzieci; Niech Twa rodzina Sióstr Służebniczek przywróci ludziom domowy uśmiech.

3.  Niech usta nasze chwalą Maryję, Godzinek pieśnią i różańcami: A ręce nasze z chlebem i wiarą, na Świętą Górę niech drogę wskażą.