Już blask słoneczny oświeca ziemię

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Już blask słoneczny oświeca ziemię i przypomina przyjaciół Pana: Łazarza, Martę i wierną Marię, siedzącą w ciszy u stóp Jezusa.

2. Szczęśliwi ludzie o czystym sercu, wśród których gościł sam Bóg Wcielony. By dzielić z nimi człowiecze troski i błogosławić ich proste życie.

3. I do nas przybądź, Mesjaszu Boży, pozostań z nami przez dzień ten cały; Niech Twa obecność rozproszy smutek, umocni zgodę i bratnią miłość.

4. Niech Chrystusowi rozbrzmiewa chwała i Jego Ojca wraz z Duchem Świętym. Niech Twa nas wszystkich wprowadzi kiedyś do swego domu pełnego światła.