O, Joachimie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. O, Joachimie, czcimy cię na ziemi, jako rodzica Najświętszej Dziewicy, nad wszystkich niebian darami większymi Bóg Cię zaszczycił.

2. Ty bowiem z Anną dałeś ziemskie życie Królowej świata, której Syn jedyny, jako Baranek przelał krew obficie za nasze winy.

3. Więc modły nasze z serc do ciebie płyną: Ojcze Maryi, bądź nam wzorem wiary, i zjednaj ludom możną swą przyczyną pokoju dary.

4. Niech Bogu Ojcu i Jego Synowi, i Tobie, Duchu, pieśń wieczystej chwały, za udzielony dar Joachimowi śpiewa świat cały.