Po nocy brzask następuje

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Po nocy brzask następuje, a po nim wstaje jutrzenka, Zwiastując słońca promienie, co świat ogarną swym blaskiem

2.  To Chrystus prawdy jest słońcem, a Jego Matka jutrzenką, I Ty ją Anno, poprzedzasz, by mroki Prawa rozproszyć.

3.  O Anno, płodny korzeniu i drzewo łaskę rodzące, To z ciebie Różdżka wyrosła, a Chrystus jest Jej owocem.

4.  Rodzico Matki Chrystusa i Ty Jej ojcze szczęśliwy, Przez waszej Córki zasługi, uproście nam przebaczenie.

5.  Niech Bogu w Trójcy jednemu na wieki będzie podzięka, Za Joachima i Annę, Rodziców Matki Chrystusa.