Świeradzie święty

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Świeradzie Święty, Tropia Patronie, do Ciebie woła wierny lud. Bądź dla nas zawsze ucieczką w życiu, wyproś u Boga wiary cud. Byśmy zawsze wierni byli Bożej Prawdzie i Krzyżowi, póki starczy sił, póki żyjem tu.

2. Ucz nas też kochać, jak sam nam dałeś, wzór niedościgły Boga w nas. Niech nam ta prawda przyświeca w życiu i towarzyszy w każdy czas. Byśmy w prawdzie Boga czcili i w miłości zawsze trwali, tego pragnie Bóg, tego żąda Bóg.