Błogosławiona Polaków kraino

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Błogosławiona Polaków kraino, tyś nam wydała wielu świętych synów; Bóg cię obdarzył łaskami wielkimi, byś przodowała w świętości na ziemi.

2. Wtedy pobożne były wsie z miastami, chłopi, mieszczanie słynęli cnotami. Wte dy i Dukla wydała świętego Patrona Polski, Jana Dukieskiego.

3. Janie Dukielski, naszej ziemi perło, ty zdobisz bardzo Jagiellonów berło! Musi być święta ta Polska Korona, kiedy nam Ciebie dała za Patrona.

4. Serce Twe było święte, nieskalane, szczere, niewinne, dla wszystkich wylane. A życie całe jaśniało czynami, jak to słoneczko, co świeci nad nami.

5. O nasz Patronie, Ty synu ludowy, zdejm z kości naszych te ciężkie okowy! Uproś nam szczęście, z Bogiem królowanie, o nasz Patronie, o Dukielski Janie.