Tobie, Boże, wznosim pienia

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Tobie Boże, wznosim pienia, co mieszkasz na Syjonie; Odpuść zmarłym przewinienia, umieść ich w świętych gronie. Niech po doczesnym boju, spoczną w wiecznym pokoju.

2.  Boże, Tyś pełen litości, użal się nad więźniami, którzy Twej sprawiedliwości płacą długi mękami; Wszak to Twe dzieci, Panie, okaż im zlitowanie.