W Twej świątyni zgromadzeni, Boże

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami MSZE - MSZA I