Zatrzymajcie się, rozpytajcie się

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni za Umarłych - Pieśń I.