Chwała na wysokości Bogu, gdzie dusz miliony

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni Przygodne - Pieśń XII.