Słuchaj ziemio, słyszcie mogiły

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni Przygodne - Pieśń VI.