Pójdziemy, pójdziemy stąd w niewidome krainy

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni Przygodne - Pieśń IV.