Rozmiłuję się w Tobie, Boże, moc moja

Śpiewnik Numer
Dodatek do Śpiewnika Kościelnego z melodyjami PIEŚNI CERKIEWNE - Pieśni Przygodne - Pieśń II.